Αρχική

Η Αρχιτεκτονική ως Πεδίο Συνύπαρξης

Αν θεωρήσουμε πως η αρχιτεκτονική οφείλει να φτιάχνει δοχεία ζωής, η μισή γνώση γι’ αυτήν σχετίζεται με το δοχείο ως υλικό αντικείμενο, με κατασκευαστικές και αισθητικές απαιτήσεις. Η άλλη μισή, όμως, έχει ως αντικείμενό της την ίδια τη ζωή.

Η μορφή του χώρου επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε, ακούμε και προσεγγίζουμε τους άλλους ανθρώπους, διαμορφώνοντας αντίστοιχα πεδία δυνατοτήτων συνύπαρξης. Η αρχιτεκτονική καθορίζει σε ένα μικρό αλλά αισθητό βαθμό τον τρόπο που ζούμε μαζί.

Αυτό είναι το θέμα του ομώνυμου βιβλίου που συνοδεύεται από την παρούσα ιστοσελίδα, στην οποία θα βρείτε οπτικοακουστικό υλικό καθώς και πρόσθετες πληροφορίες και νέα.

 

Pedia_cover