Η βιβλιοπαρουσιαση σε βίντεο

Βιντεοσκοπήθηκε από τον ιστότοπο Internet Books Data Base, ibdb.gr

Μπορείτε να την δείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο

http://www.ibdb.gr/index_book.php?book=300451